Karštojo lydymo klijų pistoletai

RT-GG-055 Kliju pistoletas 55W

RT-GG-055 Kliju pistoletas 55W

RT-GG-080 Universalus klijų pistoletas80W

RT-GG-080 Universalus klijų pistoletas80W

RT-GG-180 Profesionalus klijų pistoletas 180W

RT-GG-180 Profesionalus klijų pistoletas 180W

RT-GGA-3 NOZZLE SET FOR GLUE GUNS - 3 PCS

RT-GGA-3 NOZZLE SET FOR GLUE GUNS - 3 PCS

RT-GG-055-UK GLUE GUN 55W

RT-GG-055-UK GLUE GUN 55W

RT-GG-080-UK GLUE GUN 80W

RT-GG-080-UK GLUE GUN 80W

RT-GG-180-UK GLUE GUN 180W

RT-GG-180-UK GLUE GUN 180W