MN-94-008 Techninis fenas 2000 W, 2 pakopos

MN-94-008 Techninis fenas 2000 W, 2 pakopos

MN-94-009 Techninis fenas 2000W, 2 pakopų, 6 pakopų reguliavimas

MN-94-009 Techninis fenas 2000W, 2 pakopų, 6 pakopų reguliavimas

MN-94-010 Techninis fenas 2000 W, 2 pakopų, skaitmeninis

MN-94-010 Techninis fenas 2000 W, 2 pakopų, skaitmeninis